Priser

ULNA barnehagen følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100 %)

Kr 3000,- per måned fra 01.01.2022

Søskenmoderasjon

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer tre eller flere

Matpenger:

900,- pr.mnd.

Vi serverer hver dag enten brødmåltid eller frokostblanding.

Barna får varm lunsj, frukt og grønt og melk hver dag.