Musikk og natur

Åpningstider mandag-fredag 08.00-16.30

Vi er en liten 1- avdelings barnehage, med plass til opptil 21 barn fra 1-6 år. Barneantallet vil variere fra år til år, avhengig av aldersfordelingen i gruppen. Barnehagen består av et lite rødt hus med mye plass i to etasjer. Vi har en stor hage med nye, flotte lekestativer, fine trær å klatre i og en liten akebakke når det er snø.

 

Musikk

Barn er naturlig rytmiske og musikalske fra de er født. Vi er opptatt av å gi barna gode estetiske opplevelser i barnehagen med hovedvekt på det musikalske. Vi bruker sang, rytme og instrumenter aktivt i våre samlinger. Vi har ulike instrumenter tilgjengelig i barnehagen, som barna får bruke til å skape lyd og musikk. Flere av personalet har formell kompetanse innen musikk. 

 

 Området rundt: Tett på skogen og Bygdøys fasiliteter

Barnehagen ligger rett ved Huk og Kongeskogen som vi besøker hyppig hele året. På våren, sommeren og høsten, er vi der nesten daglig. Vi drar også på mange fine turer rundt omkring på vakre Bygdøy og besøker både Folkemuseet og Kongsgården.

På vinterhalvåret har vi gjerne en fast dag med ballspill og moro på Bygdøhus. Når det er snø ute, er vi mye ute og har vinteraktiviteter med ski og akebrett – både på vårt eget uteområde og i Kongeskogen.

 

Samarbeid med Hakkespetten

Vi samarbeider mye med vår nærmeste nabo Hakkespetten barnehage. Vi har førskoleklubb og aldersdelte grupper på tvers, vi har faglige prosjektarbeid sammen og refleksjonsgrupper for personalet på tvers av barnehagene.

I juli har vi felles sommeråpning.