Utleie

Våre lokaler kan leies til selskaper, kurs og møter

Priser

Foreldre: 400,-

Andre: 700,-

Leie forutsetter egen vask av lokale.

Kontakt:

Kine: kine.petterson@ulna.no