Priser

ULNA barnehagen følger de nasjonale satser og anbefalinger

Barnehageplass (100 %)

Kr 3135,- per måned fra 01.01.2020

Søskenmoderasjon

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer tre eller flere

Matpenger:

350,- pr.mnd.

Vi serverer hver dag enten brødmåltid, frokostblanding eller varmlunsj laget i barnehagen

Barna får frukt og grønt og melk hver dag.